شیرین هانتر در گفتگو با مهر:

عربستان سعودی عامل ترویج خشونت است

استاد دانشگاه جرج تاون آمریکا معتقد است عربستان سعودی عامل ترویج اندیشه های خشونت بار به نام اسلام و به دنبال استفاده ابزاری از دین است.

  صبغه ایفای نقش مذهب به عنوان عاملی مهم در تعیین مناسبات میان انسانها احتمالا به بلندای تاریخ بشریت بازمی گردد. این نقش را می توان در ابعاد مختلف مثبت و منفی در نظر گرفت و بررسی کرد. از جنگهای صلیبی و وقایع وحشتناک قرون وسطی گرفته تا ظهور بیداری اسلامی و ایستادگی نه تنها یک ملت، بلکه یک منطقه در برابر استعمار، همگی این موارد را می توان جدا از قضاوت در خصوص مثبت و یا منفی بودن آنها، از کارکردهای مذهب دانست.

منبع : پرسش مهر 17 ؛ جهان بدون خشونتعربستان عامل ترویج خشونت است
برچسب ها : خشونت ,ترویج ,عامل ,عربستان ,عامل ترویج ,ترویج خشونت ,سعودی عامل ,عربستان سعودی ,عامل ترویج خشونت