رفق و مدارا، يکي از اصول اخلاقي اسلام است که مورد تأکيد قرآن و پيشوايان دين بوده و موجب بهبود روابط اجتماعي مي­ شود. در عمل نيز از بسياري کج­روي­ ها و انحراف­های اجتماعي جلوگيري کرده و آرامش و صلح و دوستي را در جامعه حاکم مي­ کند.

   در سيره امامان معصوم (ع) همواره اصل رفق و مدارا دیده شده و آن بزرگواران اين اصل را منش و روش خود قرار مي­ دادند و با مدارا و گذشت شناخته مي­ شدند؛ چرا که آراستگى به فضايل اخلاقى و پيراستگى از رذايل، يکي از اصول كمال انسانى است و اهل بيت (ع)، نمونة کاملي از انسان­هاي کمال يافته و منبعي عظيم از فضیلت­های اخلاقي به شمار می­ روند. امام حسن مجتبي (ع) نيز از چهره­ هاي برجسته اخلاقي است که به دليل نرمش و متانت در گفتار و کردار، اسوه کاملي در اين زمينه براي همگان است.

منبع : پرسش مهر 17 ؛ جهان بدون خشونتجلوه­ های رفق و مدارا در سيره امام حسن (ع)
برچسب ها : مدارا ,اخلاقي